• Huyền Thiết Kiếm Pháp
  Cực kì am hiểu cận chiến, lúc bị tấn công có tỷ lệ kích hoạt Phản Kích
 • Tinh Chi Sở Chi
  Bản thân có được cường đại sức chịu đòn. Giảm 20% nhận sát thương
 • Song Kiếm Hợp Bích
  Trời sinh có được lực lượng cường đại, Sát Thương tăng 62500
 • Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng
  "Đánh ngẫu nhiên đơn thể Mục tiêu 60% Công kèm theo 10000 điểm Sát Thương. Công kích có xác suất làm Đối Thủ tiến vào trạng thái [Suy Yếu] phòng ngự giảm xuống 62500 trong 1 hiệp."
 • Toàn Chân Tâm Pháp
  "Khi Quách Tỉnh tấn công vào mục tiêu đang bị trạng thái [Thiêu Đốt] liền khiến kẻ địch bị trừ 20% Né Tránh, - 20% Bạo Kích, Duy Trì 1 Hiệp"
 • Cửu Sát Chân Kinh
  "Khi ngưỡng HP cuả bản thân Quách Tỉnh thấp hơn 40% liền tăng 20% Giảm Thuơng nhận vào người"
 • Ngự Long Tại Thiên
  "Nội tại đặc biệt giúp Quách Tỉnh khi phát động tấn công liền buff 10% Chính Xác 10% Bạo Kích, 10% Bạo Thương, 10% Tổn Thương cho Hiệp Khách phe ta có HP thấp nhất, duy trì trong 1 Hiệp"
 • Kiến Long Tại Điền
  "Tấn công ngẫu nhiên 1~ 3 mục tiêu, gây 40% Công kèm theo 7000 điểm Sát Thương, có 80% tỷ lệ khiến quân địch rơi vào trạng thái [Thiêu Đốt], duy trì trong 2 hiệp"
 • Ngọc Nữ Tâm Pháp
  "Khi tấn công có tỷ lệ 70% trị thương cho tất cả hiệp khách phe ta, giúp hồi phục 25% lượng HP đã mất"
 • Toàn Chân Kiếm Pháp
  "Bản thân khi bị tấn công có 70% tỷ lệ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái [Suy Nhược] giảm 18% Công gây ra, duy trì 2 hiệp"
 • Ngọc Nữ Kiếm Pháp
  "Thiên phú giúp Tiểu Long Nữ khi tấn công Bạo Kích liền chuyển hoá 30% sát thương thành HP hồi phục cho bản thân"
 • Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp
  "Tấn công ngẫu nhiên 2 mục tiêu phe địch gây ra 45% công, kèm 4333 điểm sát thương, trong khi ra đòn có 60% tỷ lệ khiến phe địch rơi vào trạng thái [Trúng Độc], duy trì trong 1 hiệp"
 • Thái Cực Công
  Khi tấn công vào mục tiêu bị [Choáng] liền tăng 50% Bạo Kích
 • Thái Cực Quyền
  "Nội tại giúp Trương Tam Phong tăng nhanh tốc độ tấn công, cụ thể khi lượng HP của bản thân thấp dưới 30% lập tức kích hoạt trạng thái [Liên Kích]"
 • Thái Cực Kiếm
  "Thiên phú giúp bản thân Trương Tam Phong càng đánh càng hăng, Khi lượng HP bản thân dưới 35% liền tăng 40% Công"
 • Thái Cực Thần Công
  "Vung kiếm chém vào phe địch Hình Chữ Thập gây 35% Công và kèm theo 8000 điểm Sát Thương, có 40% xác suất làm kẻ địch rơi vào trạng thái [Choáng] không thể hành động trong 1 hiệp, Đặc Biệt nếu quân địch có ít hơn 3 hiệp khách bản thân Trương Tam Phong lập tức tăng thêm 55% Công"
 • Cửu Dương Chân Kinh
  "Tấn công ngẫu nhiên 1~ 3 mục tiêu hàng trước, gây 40% Công kèm theo 7000 điểm Sát Thương, có 40% tỷ lệ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái [Choáng] không thể hành động trong 1 hiệp"
 • Võ Đang Trường Quyền
  "Nội tại đặc biệt giúp Trương Vô Kỵ khi tấn công có 50% buff 15% Né Tránh 15% Kháng Bạo, 15% Giảm Bạo Thương, 15% Giảm Tổn Thương cho toàn bộ phe ta, duy trì 1 hiệp"
 • Thất Thương Quyền
  "Nội tại đặc biệt giúp Trương Vô Kỵ khi đánh trận, tấn công kẻ địch có 50% tỷ lệ buff 10.000 Công, 10.000 Phòng Ngự cho tất cả Hiệp Khách đồng minh hàng trước trong 5 hiệp"
 • Càn Khôn Đại Na Di
  "Tấn công ngẫu nhiên 1~ 3 mục tiêu quân địch gây 50% Công kèm theo 8000 điểm Sát Thương, có 50% tỷ lệ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái [Hỗn Loạn], Tự tấn công đồng minh trong 1 hiệp"
 • Quỳ Hoa Thân Pháp
  "Khi tấn công có tỷ lệ 70% trị thương cho tất cả hiệp khách phe ta, giúp hồi phục 25% lượng HP đã mất"
 • Quỳ Hoa Ảnh
  "Bản thân khi bị tấn công có 70% tỷ lệ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái [Suy Nhược] giảm 18% Công gây ra, duy trì 2 hiệp"
 • Cửu Thiên Thần Hồn
  "Thiên phú giúp Tiểu Long Nữ khi tấn công Bạo Kích liền chuyển hoá 30% sát thương thành HP hồi phục cho bản thân"
 • Quỳ Hoa Bảo Điển
  "Tấn công ngẫu nhiên 1~3 mục tiêu phe địch gây 35% công và 8000 điểm Sát Thương, có 50% xác suất khiến kẻ địch rơi vào trạng thái [Suy Yếu] giảm điểm Phòng Ngự đi 55666 điểm, có thể tích luỹ trong 5 hiệp"